Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Tingvoll kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII), som består av totalt 12 kommuner.

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for Tingvoll kommune henvises det til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)

Doffin - nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige innkjøp

Alle innkjøp over nasjonal terskelverdi på kroner 1.100.000, skal lyses ut på Doffin.

Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen (Tenders Electronic Daily, kunngjøringsdatabase for anbud over EUs terskelverdier)

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Tingvoll kommune og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid ligger tilgjengelig på Doffin.no.

Lovverk

Alle kommunale anskaffelser skal skje i henhold til Lov om offentlige anskaffelser  av 01.01.2017, med endringer og forskrifter, herunder forskrift om offentlige anskaffelser

Kontaktinformasjon

Kirsti Rakstang
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 90 19 68 02
Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll