Sakkyndige nemnder for eiendomskatt

Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Eiendomsskattenemnden

Grete Lene Serikstad

Dagfinn Aasen   

Anders Sponås

Klagenemnd

Unni Grinde       

Ronny Harsvik  

Gunnar Nilsen