Sakkyndige nemnder for eiendomskatt

Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Skattetakstnemnd for perioden 2015-2019

  • Finn Moe Stene
  • Ivar Bølset
  • Arne Hagen

 

Klagenemda for perioden 2015-2019

 

  • Leder: Unni Grinde
  • Nestleder: Anders Sponås
  • Medlem: Lars Romundstad