Eiendomsskattekontoret

Økonomiavdelingen er eiendomsskattekontoret for Tingvoll kommune.

Oppgaver

- Ajourholde oversikt over skatteobjekter.

- Årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer.

- Utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.

- Sørge for at det blir foretatt befaring og taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.

- Være sekretær for skattetakstnemnd og klagenemnda, og utarbeide saker til behandling, samt ekspedere vedtak. 

Kontaktinformasjon

Marit Kvernmo
Økonomisjef
E-post
Mobil 957 30 536
Magne Vassli
Saksbehandler
Mobil 948 35 803

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll