Eiendomsskattekontoret

Økonomiavdelingen er eiendomsskattekontoret for Tingvoll kommune.

Oppgaver

  • Ajourholde oversikt over skatteobjekter.
  • Årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer.
  • Utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.
  • Sørge for at det blir foretatt befaring og taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.
  • Være sekretær for skattetakstnemnd og klagenemnda, og utarbeide saker til behandling, samt ekspedere vedtak.