Salg av kommunale boligtomter

Tingvoll kommune har flere boligfelt og tilbyr ledige tomter i flere grender. Tomtepriser er gjengitt i tabellen under. Prisene ble fastsatt av formannskapet 6/12-2011 (sak 2011/1296) og omkostninger ved oppmåling og tilknytning m.m har økt en del siden den gang og utgjør i dag omkring kr. 50 000,-.

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962