Sjøområdeplan Nordmøre

Her er dokumenter til endelig plangodkjenning.

Forslaget til saksframlegg må tilpasses hver kommune. Påse at vedtaket inneholder riktige dato på revidert plankart.

Vedtak i kommunene kommer nederst på siden.

Saksdokumenter til godkjenning:

Plan til godkjenning
Tittel Publisert Type
001 Forslag til saksframlegg - til godkjenning

05.04.2018 Filtype
002 Merknader og vurderinger til Sjøområdeplana – godkjenning av plan

09.04.2018 Filtype
01 Planbestemmelser_datert_03042018

04.04.2018 Filtype
02 Planomtale_datert_03042018

05.04.2018 Filtype
03 Høringsuttalelser 2gangs høring samlet

04.04.2018 Filtype
07_AREALTABELLER_KOMPLETT_rev_03052018

03.05.2018 Filtype
08 Sjøområdeplan_030518_Nordmøre

03.05.2018 Filtype
09_1 Sjøområdeplan_040418_Aure

05.04.2018 Filtype
09_2 Sjøområdeplan_190417_Averøy

05.04.2018 Filtype
09_3 Sjøområdeplan_070417_Eide

05.04.2018 Filtype
09_4 Sjøområdeplan_070417_Gjemnes

05.04.2018 Filtype
09_5 Sjøområdeplan_070417_Halsa

05.04.2018 Filtype
09_6 Sjøområdeplan_040418_Kristiansund

05.04.2018 Filtype
09_7 Sjøområdeplan_070417_Nesset

05.04.2018 Filtype
09_8 Sjøområdeplan_030518_Smøla

03.05.2018 Filtype
09_9 Sjøområdeplan_040418_Sunndal

05.04.2018 Filtype
09_91 Sjøområdeplan_070417_Surnadal

05.04.2018 Filtype
09_92 Sjøområdeplan_030518_Tingvoll

03.05.2018 Filtype
11_1 KU AURE rev 150817

03.04.2018 Filtype
11_2 KU AVERØY

03.04.2018 Filtype
11_3 KU EIDE 6 rev 12

03.04.2018 Filtype
11_4 KU GJEMNES 30012018_

03.04.2018 Filtype
11_5 KU HALSA rev 22022018

03.04.2018 Filtype
11_6 KU KRISTIANSUND rev 21032018

13.04.2018 Filtype
11_7 KU NESSET 050417

03.04.2018 Filtype
11_8 KU Smøla rev 06022018

03.04.2018 Filtype
11_90 KU SUNNDAL 060417

03.04.2018 Filtype
11_91 KU SURNADAL 060417

03.04.2018 Filtype
11_92 KU TINGVOLL rev 13022018

03.04.2018 Filtype
12_1 Utredning A og 1 til 9 220916(1)

03.04.2018 Filtype
12_2 Utredning nr 10 til 12 080916(1)

03.04.2018 Filtype
12_3 Utredning nr 13 til 20 290816

03.04.2018 Filtype
AREALTABELLER_KOMPLETT_rev_03052018

03.05.2018 Filtype

 

Plana er ferdig behandlet i disse kommunene:

Godkjenningsvedtak
Tittel Publisert Type
1505 Kristiansund - endelig vedtak

11.06.2018 Filtype
1551 Eide- egengodkjenning

25.05.2018 Filtype
1554 Averøy - Egengodkjenning

25.05.2018 Filtype
1557 Gjemnes - Godkjenning av plan

28.06.2018 Filtype
1560 Tingvoll - Godkjenning av plan

19.06.2018 Filtype
1563 Sunndal - Godkjenning av plan

06.07.2018 Filtype
1566 Surnadal - Godkjenning av plan

21.06.2018 Filtype
1571 Halsa - Godkjenning av plan

28.06.2018 Filtype
1573 Smøla godkjenning

25.05.2018 Filtype
1576 Aure - Godkjenning av plan (med endring)

28.06.2018 Filtype

 

Etter vedtak i Aure kommunestyre er følgende dokumenter revidert:

Reviderte plandokumenter etter vedtak
Tittel Publisert Type
07 AREALTABELLER_KOMPLETT

06.08.2018 Filtype
08 Sjøområdeplan_050818_Nordmøre_revidert etter vedtak i Aure

06.08.2018 Filtype
09_1 Sjøområdeplan_050818_Aure_revidert etter vedtak

06.08.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962