Kunngjøring av vedtak av Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har

Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31,

Eide kommunestyre i møte 03.05.2018 i sak 18/17,

Averøy kommunestyre i møte 07.05.2018 i sak 25/2018,

Gjemnes kommunestyre i møte 29.05.2018 i sak 23/18,

Tingvoll kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 13/2018,

Sunndal kommunestyre i møte  13.06.2018 i sak 52/18,

Surnadal kommunestyre i møte 24.05.2018 i sak 38/18,

Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18,

Smøla kommunestyre i møte 15.05.2018 i sak 23/18,

Aure kommunestyre i møte 22.05.2018 i sak 22/18,

vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

 

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

 

Nesset kommune har foreløpig ikke behandlet planforslaget.