Kunngjøring av vedtak av Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har

Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31,

Eide kommunestyre i møte 03.05.2018 i sak 18/17,

Averøy kommunestyre i møte 07.05.2018 i sak 25/2018,

Gjemnes kommunestyre i møte 29.05.2018 i sak 23/18,

Tingvoll kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 13/2018,

Sunndal kommunestyre i møte  13.06.2018 i sak 52/18,

Surnadal kommunestyre i møte 24.05.2018 i sak 38/18,

Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18,

Smøla kommunestyre i møte 15.05.2018 i sak 23/18,

Aure kommunestyre i møte 22.05.2018 i sak 22/18,

vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

 

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

 

Nesset kommune har foreløpig ikke behandlet planforslaget.

Godkjenningsvedtak

 

Godkjent plan

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962