Kunngjøring av vedtak av Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har

Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31,

Eide kommunestyre i møte 03.05.2018 i sak 18/17,

Averøy kommunestyre i møte 07.05.2018 i sak 25/2018,

Gjemnes kommunestyre i møte 29.05.2018 i sak 23/18,

Tingvoll kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 13/2018,

Sunndal kommunestyre i møte  13.06.2018 i sak 52/18,

Surnadal kommunestyre i møte 24.05.2018 i sak 38/18,

Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18,

Smøla kommunestyre i møte 15.05.2018 i sak 23/18,

Aure kommunestyre i møte 22.05.2018 i sak 22/18,

vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

 

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

 

Nesset kommune har foreløpig ikke behandlet planforslaget.

Godkjenningsvedtak
Tittel Publisert Type
1551 Eide- egengodkjenning

25.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1551 Eide- egengodkjenning.pdf
1573 Smøla godkjenning

25.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1573 Smøla godkjenning.pdf
1554 Averøy - Egengodkjenning

25.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1554 Averøy - Egengodkjenning.pdf
1505 Kristiansund - endelig vedtak

11.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1505 Kristiansund - endelig vedtak.pdf
1560 Tingvoll - Godkjenning av plan

19.06.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 1560 Tingvoll - Godkjenning av plan.PDF
1566 Surnadal - Godkjenning av plan

21.06.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 1566 Surnadal - Godkjenning av plan.PDF
1557 Gjemnes - Godkjenning av plan

28.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1557 Gjemnes - Godkjenning av plan.pdf
1571 Halsa - Godkjenning av plan

28.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1571 Halsa - Godkjenning av plan.pdf
1576 Aure - Godkjenning av plan (med endring)

28.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1576 Aure - Godkjenning av plan (med endring).pdf
1563 Sunndal - Godkjenning av plan

06.07.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1563 Sunndal - Godkjenning av plan.pdf

 

Godkjent plan
Tittel Publisert Type
11_2 KU AVERØY

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_2 KU AVERØY.pdf
02 Planomtale_datert_03042018

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planomtale_datert_03042018.pdf
08 Sjøområdeplan_050818_Nordmøre_samlet

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Sjøområdeplan_050818_Nordmøre_samlet.pdf
09_3 Sjøområdeplan_070417_Eide

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_3 Sjøområdeplan_070417_Eide.pdf
09_4 Sjøområdeplan_070417_Gjemnes

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_4 Sjøområdeplan_070417_Gjemnes.pdf
09_5 Sjøområdeplan_070417_Halsa

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_5 Sjøområdeplan_070417_Halsa.pdf
09_6 Sjøområdeplan_040418_Kristiansund

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_6 Sjøområdeplan_040418_Kristiansund.pdf
09_8 Sjøområdeplan_030518_Smøla

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_8 Sjøområdeplan_030518_Smøla.pdf
09_9 Sjøområdeplan_040418_Sunndal

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_9 Sjøområdeplan_040418_Sunndal.pdf
09_91 Sjøområdeplan_070417_Surnadal

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_91 Sjøområdeplan_070417_Surnadal.pdf
09_92 Sjøområdeplan_030518_Tingvoll

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_92 Sjøområdeplan_030518_Tingvoll.pdf
01 Planbestemmelser_datert_03042018

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Planbestemmelser_datert_03042018.pdf
11_1 KU AURE rev 15082017

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_1 KU AURE rev 15082017.xlsx
11_8 KU SMØLA rev 06022018

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_8 KU SMØLA rev 06022018.xlsx
09_1 Sjøområdeplan_050818_Aure_revidert etter vedtak

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_1 Sjøområdeplan_050818_Aure_revidert etter vedtak.pdf
09_2 Sjøområdeplan_190417_Averøy

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_2 Sjøområdeplan_190417_Averøy.pdf
10 AREALTABELLER_KOMPLETT_05082018

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 10 AREALTABELLER_KOMPLETT_05082018.xlsx
11_5 KU HALSA rev 22022018

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_5 KU HALSA rev 22022018.xlsx
11_6 KU KRISTIANSUND rev 21032018

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_6 KU KRISTIANSUND rev 21032018.xlsx
11_4 KU GJEMNES 30012018

22.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_4 KU GJEMNES 30012018.pdf
11_3 KU EIDE 6 rev 12

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_3 KU EIDE 6 rev 12.01.2018.xlsx
11_92 KU TINGVOLL rev 13022018

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_92 KU TINGVOLL rev 13022018.xlsx
11_9 KU SUNNDAL 06042017

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_9 KU SUNNDAL 06042017.xlsx
11_91 KU SURNADAL 06042017

22.08.2018 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 11_91 KU SURNADAL 06042017.xlsx

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962