Sjøområdeplan Nordmøre

Her er dokumenter til endelig plangodkjenning.

Forslaget til saksframlegg må tilpasses hver kommune. Påse at vedtaket inneholder riktige dato på revidert plankart.

Plan til godkjenning
Tittel Publisert Type
001 Forslag til saksframlegg - til godkjenning

05.04.2018 Filtype
002 Merknader og vurderinger til Sjøområdeplana – godkjenning av plan

09.04.2018 Filtype
01 Planbestemmelser_datert_03042018

04.04.2018 Filtype
02 Planomtale_datert_03042018

05.04.2018 Filtype
03 Høringsuttalelser 2gangs høring samlet

04.04.2018 Filtype
07 AREALTABELLER_KOMPLETT

05.04.2018 Filtype
08 Sjøområdeplan_samlet_040418_Nordmøre

09.04.2018 Filtype
09_1 Sjøområdeplan_040418_Aure

05.04.2018 Filtype
09_2 Sjøområdeplan_190417_Averøy

05.04.2018 Filtype
09_3 Sjøområdeplan_070417_Eide

05.04.2018 Filtype
09_4 Sjøområdeplan_070417_Gjemnes

05.04.2018 Filtype
09_5 Sjøområdeplan_070417_Halsa

05.04.2018 Filtype
09_6 Sjøområdeplan_040418_Kristiansund

05.04.2018 Filtype
09_7 Sjøområdeplan_070417_Nesset

05.04.2018 Filtype
09_8 Sjøområdeplan_200417_Smøla

05.04.2018 Filtype
09_9 Sjøområdeplan_040418_Sunndal

05.04.2018 Filtype
09_91 Sjøområdeplan_070417_Surnadal

05.04.2018 Filtype
09_92 Sjøområdeplan_021017_Tingvoll

05.04.2018 Filtype
11_1 KU AURE rev 150817

03.04.2018 Filtype
11_2 KU AVERØY

03.04.2018 Filtype
11_3 KU EIDE 6 rev 12

03.04.2018 Filtype
11_4 KU GJEMNES 30012018_

03.04.2018 Filtype
11_5 KU HALSA rev 22022018

03.04.2018 Filtype
11_6 KU KRISTIANSUND rev 21032018

13.04.2018 Filtype
11_7 KU NESSET 050417

03.04.2018 Filtype
11_8 KU Smøla rev 06022018

03.04.2018 Filtype
11_90 KU SUNNDAL 060417

03.04.2018 Filtype
11_91 KU SURNADAL 060417

03.04.2018 Filtype
11_92 KU TINGVOLL rev 13022018

03.04.2018 Filtype
12_1 Utredning A og 1 til 9 220916(1)

03.04.2018 Filtype
12_2 Utredning nr 10 til 12 080916(1)

03.04.2018 Filtype
12_3 Utredning nr 13 til 20 290816

03.04.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962