MOT

Hva er MOT

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger. MOT styrker ungdoms bevissthet og mot- til å leve, til å bry seg og til å si nei. MOT har tro på at alle har en robusthet i seg, og ønsker å arbeide systematisk for å styrke denne hos alle. Robust ungdom vil ha en dobbelteffekt, ved å både virke på individnivå og på gruppenivå. Målet er å bygge inkluderende kulturer som sørger for at ingen faller utenfor, men kommer seg gjennom ungdomstiden med en følelse av egenverd og tilhørighet. For å nå slike mål anerkjenner MOT den makt og mulighet som ligger i å arbeide med det sosiale fellesskapet i ungdomsgruppene på ungdommenes arena, i skolen.

Under MOT-øktene får ungdommene felles opplevelser som det ikke nødvendigvis blir tid og rom for i den ordinære skolehverdagen. I manuset som ligger til grunn for alle MOT-øktene er det en rekke øvelser, gruppeoppgaver og rollespill som går direkte på det å øke forståelse for forskjellighet og øve ungdommene i det å utvise raushet mot hverandres forskjeller.

Hvorfor

MOTs resultater viser at elever på MOT-skoler får styrket sentrale faktorer for arbeidet med inkludering, robusthet og psykisk helse.
Noen av de viktigste resultatene av MOTs arbeid er:
1. Mindre hyppig mobbing
2. Færre ungdom uten en eneste venn
3. Mindre psykiske vansker
4. Mindre rusmisbruk

I Tingvoll har vi MOT skoleprogram både i ungdomskolen og på videregående skole, totalt 24 besøk i løpet av de 6 årene. 

En undersøkelse fra 2012 viser at ungdomsskoler med MOTs program hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med landsgjennomsnittet.