Kulturvekkå i Tingvoll

Kulturvekkå i Tingvoll er en lokal kulturfestival som ble arrangert for første gang i 2001. Denne uka, som gjerne har vart i både ni og elleve dager, er et ustillingsvindu for kulturlivet i Tingvoll. Målet er å skape identitet, markededsføre det frivillige kulturlivet og skape liv og røre i hele kommunen.

Kulturvekkå i 2024 er 19.–28. april. 

Vil du melde inn et arrangement i Kulturvekkå 2024? Det kan du gjøre ved å fylle ut dette skjemaet. 

Det er lag og foreninger og næringslivsaktører som gjennomfører de forskjellige arrangementene i programmet hvert år. Det blir lagt ned en stor frivillig innsats for å få planlagt og gjennomført Kulturvekkå, grovt regnet rundt to årsverk. Tingvoll kommune bidrar med et årlig driftstilskudd og sekretærtjenester. 

Dette var programmet i 2023: 

Se og les Kulturvekkå-plakaten for 2023 her.   (PDF, 3 MB)

Her kan du lese hele programbladet til Kulturvekkå 2023.  (PDF, 7 MB)