Kulturprisen i Tingvoll

Kulturprisen for Tingvoll kommune kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv frivillig innsats utenom det vanlige. Være det seg innen humanitært arbeid, teater, idrett, musikk, menneskerettigheter eller kunst, for å nevne noe.  Kuturprisen deles ut i 2022 og Tingvoll kommune ber om forslag på kandidater!

Retningslinjer

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Oppvekst- og kulturutvalget med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten eller organisasjonen har engasjert seg i og jobbet med innen frivilligheten i Tingvoll kommune. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Virksomheten må være hjemmehørende i Tingvoll kommune. Kulturprisen kunngjøres og deles ut annet hvert år.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, på mail til: postmottak@tingvoll.kommune.no innen 1. april.

Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen. Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med personer med kompetanse innenfor de ulike fagområdene.

Prisen på 10 000 kr. med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis  første halvår hvert år i forbindelse med et større kulturarrangement. Dersom Oppvekst- og kulturutvalget velger å ikke dele ut prisen, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler.

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 941 64 945