Kulturprisen i Tingvoll

Kulturprisen for Tingvoll kommune kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv frivillig innsats utenom det vanlige. Være det seg innen humanitært arbeid, teater, idrett, musikk, menneskerettigheter eller kunst, for å nevne noe.  Kuturprisen deles ut i 2022 og Tingvoll kommune ber om forslag på kandidater!

Retningslinjer

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Oppvekst- og kulturutvalget med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten eller organisasjonen har engasjert seg i og jobbet med innen frivilligheten i Tingvoll kommune. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Virksomheten må være hjemmehørende i Tingvoll kommune. Kulturprisen kunngjøres og deles ut annet hvert år.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, på mail til: postmottak@tingvoll.kommune.no innen 1. april.

Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen. Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med personer med kompetanse innenfor de ulike fagområdene.

Prisen på 10 000 kr. med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis  første halvår hvert år i forbindelse med et større kulturarrangement. Dersom Oppvekst- og kulturutvalget velger å ikke dele ut prisen, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler.

Disse har mottatt Kulturprisen 

1994 – John Gammelsæter

1995 – Jonny Koksvik

1996 – Bjørn Rolland og Tore Kamsvåg

1997 – Straumsnes skolekorps

1998 – Nils Ulset

1999 – Tingvoll Kyrkjekor

2000 – Martinus Vatten

2001 – Einar Viken

2002 – Kirsti Holm

2003 – Gunnar Rakstang

2003 – Miljøpris Martha Ebbesvik og Liv Birkeland

2004 – Tingvoll Sparebank

2005 – Dordi Ormset

2006 – Kulturpris

2007 – Tor Strand

2008 – Else og Christian Koksvik

2009 – Tora Meisingset

2009 – Miljøpris Rasmus Sørheim

2010 – Miljøpris – Grimstadhøgda 4H

2011 – Audun og Synnøve Sæbø

2012 – Miljøpris – Kirsty McKinnon og Christin Løkke

2013 – Helge Husby

2014 – Miljøpris – Øystein Folden

2015 – Gry Gunnarsdatter Stangvik og Meisingset Bygdekvinnelag

2017 – Torolv Løset

2019 – Grete og Terje Ramsøy-Halle

2022 – Jens Petter Olsen

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 94 16 49 45