Kulturprisen

Kulturprisen for Tingvoll kommune Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utenom det vanlige. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Virksomheten må være hjemmehørende i Tingvoll kommune.

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Oppvekst- og kulturutvalget med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Fristen kunngjøres hvert år. Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen. Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med fagfolk innenfor de ulike fagområdene.

Blir ikke kulturprisen delt ut, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler. Prisen med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis i første halvår i forbindelse med et større kulturarrangement. 

Forslag på kandidater sendes til: Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll. 

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00
Mattis Himo
Folkehelse- og kulturkoordinator   
E-post
Mobil 948 57 954