Kulturprisen i Tingvoll

Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utenom det vanlige. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Prisen deles ut i 2024 og frist for å foreslå kandidater er 15. mars.  

Retningslinjer

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Kultur, miljø og næring med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten eller organisasjonen har engasjert seg i og jobbet med innen kultur i Tingvoll kommune. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes på e-post til Tingvoll Kommune: postmottak@tingvoll.kommune.no 

Frist for å foreslå kandidater er 15. mars.

Kulturprisen kunngjøres og deles ut annet hvert år. Kultur, miljø og næring vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen. Under dette arbeidet kan Kultur, miljø og næring rådføre seg med personer med kompetanse innenfor de ulike fagområdene. 

Prisen på 10 000 kr. med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis første halvår annet hvert år i forbindelse med et større kulturarrangement. 

Dersom Kultur, miljø og næring velger å ikke dele ut prisen, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler.

Disse har mottatt Kulturprisen 

1994 – John Gammelsæter

1995 – Jonny Koksvik

1996 – Bjørn Rolland og Tore Kamsvåg

1997 – Straumsnes skolekorps

1998 – Nils Ulset

1999 – Tingvoll Kyrkjekor

2000 – Martinus Vatten

2001 – Einar Viken

2002 – Kirsti Holm

2003 – Gunnar Rakstang

2003 – Miljøpris Martha Ebbesvik og Liv Birkeland

2004 – Tingvoll Sparebank

2005 – Dordi Ormset

2006 – Kulturpris

2007 – Tor Strand

2008 – Else og Christian Koksvik

2009 – Tora Meisingset

2009 – Miljøpris Rasmus Sørheim

2010 – Miljøpris – Grimstadhøgda 4H

2011 – Audun og Synnøve Sæbø

2012 – Miljøpris – Kirsty McKinnon og Christin Løkke

2013 – Helge Husby

2014 – Miljøpris – Øystein Folden

2015 – Gry Gunnarsdatter Stangvik og Meisingset Bygdekvinnelag

2017 – Arnfinn Sallaup og Torolv Løset

2019 – Grete og Terje Ramsøy-Halle

2022 – Jens Petter Olsen

Artikkelliste