Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen har full håndballbane på 40x20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Lag og foreninger søker om treningstider for kommende sesong innen 1. august hvert år.

Søknad om treningstid

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld og helger i Tingvollhallen en gang i året. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

Søknadsfrist 01.08.

På dagtid disponeres hallen av Tingvoll videregående skole. 

Leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Husk å aktivere redigering for å skrive direkte i skjemaet. Gi filen du lagrer og sender oss navn på lag forening + leie Tingvollhallen.
 

Prisliste

Tingvollhallen 2023

Tingvollhallen 2023
Priser i kroner pr. time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
Trening
1/1 hall m/garderobe 203 260
1/2 hall m/garderobe 148 176
Enkelt garderobe 46 59
Vestibyle/kjøkken 81 102
Treningsstevne/-kamp (med publikum) 247 269
Stevne/kamp, 1. time 507 649
Stevne/kamp, påfølgende timer 264 306

Tingvollhallen - Nøkkelkort

Tingvollhallen - Nøkkelkort
Utstedelse av nøkkelkort Pris 2022
Personlig nøkkelbrikke 121
Tingvollhallen - andre arrangement
Andre arrangementer 2021
Hele kroner Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. døgn, 15% av brutto billettinntekter, Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall inntil 4 timer, 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 94 16 49 45

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll