Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen er eid av Tingvoll kommune. 

Hallen har full håndballbane på 40x20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Lag og foreninger søker om treningstider for kommende sesong innen 1. august hvert år.

Søknad om treningstid

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld i Tingvollhallen én gang i året. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

Søknadsfrist for ordinær treningstid er 1. august hvert år. 

Du søker om ordinær treningstid ved å fylle ut søknadsskjemaet: Tingvollhallen – søknad om treningstider.

Før du søker må du sette deg inn i reglementet for kommunale idrettsbygg: Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

På dagtid disponeres hallen av Tingvoll videregående skole og Tingvoll barne- og ungdomsskole. 

Leie av hallen utenom ordinære treningstider

Ved leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til servicekontoret på e-post postmottak@tingvoll.kommune.no

Kortidsleie hverdager må søkes servicekontoret innen senest kl. 12.00 dagen før utleie og helgeleie senest kl. 12.00 onsdag før utleie.

Før du søker må du sette deg inn i reglementet for kommunale idrettsbygg: Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

Priser

Tingvollhallen 2024

Tingvollhallen 2024
Priser i kroner pr. time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
Trening
1/1 hall m/garderobe 209 268
1/2 hall m/garderobe 152 181
Enkelt garderobe 47 61
Vestibyle/kjøkken 83 105
Treningsstevne/-kamp (med publikum) 254 277
Stevne/kamp, 1. time 522 668
Stevne/kamp, påfølgende timer 272 315
Helgeleie av hallen med garderobe. 4064 4432

Tingvollhallen - Nøkkelkort

Tingvollhallen - Nøkkelkort
Utstedelse av nøkkelkort Pris 2024
Personlig nøkkelbrikke 129
Tingvollhallen - andre arrangement
Andre arrangementer 2024
Hele kroner Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. døgn, 15% av brutto billettinntekter, Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall inntil 4 timer, 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.