Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen er eid av Tingvoll kommune. 

Hallen har full håndballbane på 40x20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Lag og foreninger søker om treningstider for kommende sesong innen 1. august hvert år.

Søknad om treningstid

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld og helger i Tingvollhallen en gang i året. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

På dagtid disponeres hallen av Tingvoll videregående skole. 

Søknadsfrist 1. august. 

Du søker om ordinær treningstid ved å fylle ut søknadsskjemaet: Tingvollhallen – søknad om treningstider.

Før du søker må du sette deg inn i reglementet for kommunale idrettsbygg: Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

Leie av hallen utenom ordinære treningstider

Ved leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til servicekontoret på e-post postmottak@tingvoll.kommune.no

Kortidsleie hverdager må søkes servicekontoret innen senest kl. 12.00 dagen før utleie og helgeleie senest kl. 12.00 onsdag før utleie.

Før du søker må du sette deg inn i reglementet for kommunale idrettsbygg: Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

Priser

Tingvollhallen 2023

Tingvollhallen 2023
Priser i kroner pr. time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
Trening
1/1 hall m/garderobe 203 260
1/2 hall m/garderobe 148 176
Enkelt garderobe 46 59
Vestibyle/kjøkken 81 102
Treningsstevne/-kamp (med publikum) 247 269
Stevne/kamp, 1. time 507 649
Stevne/kamp, påfølgende timer 264 306

Tingvollhallen - Nøkkelkort

Tingvollhallen - Nøkkelkort
Utstedelse av nøkkelkort Pris 2022
Personlig nøkkelbrikke 121
Tingvollhallen - andre arrangement
Andre arrangementer 2021
Hele kroner Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. døgn, 15% av brutto billettinntekter, Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall inntil 4 timer, 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement.