Nordmørshallen  – midt på Nordmøre, hvor alle i Tingvoll og omegn er velkomne til fysisk aktivitet og lek!

Nordmørshallen ligger på Beiteråsen i Tingvoll kommune, og er eid av Tingvoll kommune.

Dette inneholder Nordmørshallen 

 • Aktivitetsrom på 274,3 m2 med lager på 50 m2. Med nedfelt hoppegrop og tilløpsbane.
 • Vestibyle på 81,7 m2
 • Vaktrom/kiosk på 14,8 m2
 • 3 dommergarderober på 8,3 m2 + 1 på 10,5 m2 (HC)
 • 4 ordinære garderober med HC-WC og vanlig WC. På 44,5 m2
 • Hall på 1127,5 m2 (kan deles i 3) med følgende banemerkinger:
 • Banemerking for 1 basketballbane og 2 volleyballbaner
 • Banemerking for håndball og minihåndball
 • Banemerking for 4 badmintonbaner
 • Banemerking for 2 innebandybaner
 • Ribbevegg – 12 felt

Hallen har 4 lagerrom med følgende størrelser: 50m2, 32,6 m2, 36,9 m2 og 37,3 m2

Lageret på 36,9 m2 har utslagsvask og strøm beregnet for lagene.

Her kan du lese banemerkingsplanen. (PDF, 4 MB)

Tingvoll kommune har inngått driftsavtale med tre lag som selv leier ut sine lokaler og drifter disse.

Disse lokalene er:

 • Styrketreningsrom. Driftes av Straumsnes IL. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Siw Hafskjær på e-post : straumsmesil@outlook.com
 • Klatre/buldrerom. Klatrerommet har også egen klatreløype som er tilpasset for mennesker med bevegelsesutfordringer. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Edward Jensen på e-post: jensenedward@hotmail.com
 • Innendørs skytebane, 15 meter bredde og 25 meter lengde.  Driftes av Aspøya og Straumsnes skyttarlag. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Arvid Ulset på e-post: arvid.ulset@talgo.no

Søknad om treningstid

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld i Nordmørshallen én gang i året. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

Søknadsfrist for ordinær treningstid er 1. august hvert år. 

Du søker om ordinær treningstid ved å fylle ut søknadsskjemaet: Nordmørshallen – søknadsskjema treningstider.

Før du søker må du sette deg inn i reglementet for kommunale idrettsbygg: Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

På dagtid disponeres hallen av Straumsnes barne- og ungdomsskole. 

Leie av hallen utenom ordinære treningstider

Ved leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til servicekontoret på e-post postmottak@tingvoll.kommune.no

Kortidsleie hverdager må søkes servicekontoret innen senest kl. 12.00 dagen før utleie og helgeleie senest kl. 12.00 onsdag før utleie.


Priser

Utstedelse av nøkkelbrikke Tingvollhallen / Nordmørshallen

Utstedelse av nøkkelbrikke Tingvollhallen / Nordmørshallen
Utstedelse av nøkkelbrikke 2024
Personlig nøkkelbrikke 129

Satser for Nordmørshallen 2024

Satser for Nordmørshallen 2024
Pris pr time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
1/1 hall med garderobe 209 268
1/3 hall med garderobe 152 181
2/3 hall med garderobe 181 186
Aktivitetsrom 152 181
Enkel garderobe 47 61
Vestibyle / kjøkken 83 105
Treningsstevne/kamp m/ publikum 254 277
Stevne, / kamp 1. time 522 668
Stevne / kamp påfølgende time 272 315
Helgeleie av hele hallen med garderobe og aktivitetsrom 4064 4432
Priser Nordmørshallen tall i kroner

Leiesatser andre arrangementer Nordmørshallen

Leiesatser andre arrangementer Nordmørshallen
Andre arrangementer Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall pr. døgn: 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall over 4 timer: 16% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for barn og unge under 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for barn og unge under 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for leietakere over 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement