Nordmørshallen  – midt på Nordmøre, hvor alle er velkomne til fysisk aktivitet, lek og moro!

Nordmørshallen ligger på Beiteråsen i Tingvoll kommune, og eies av Tingvoll kommune.

Dette inneholder Nordmørshallen 

 • Aktivitetsrom 274,3 m2 med lager på 50 m2. Med nedfelt hoppegrop og tilløpsbane.
 • Vestibyle 81,7 m2
 • Vaktrom/kiosk 14,8 m2
 • 3 dommergarderober 8,3 m2 + en på 10,5 m2 (HC)
 • 4 ordinære garderober med HV-WC og vanlig WC. På 44,5 m2
 • Hallen 1127,5 m2 (kan deles i 3) med følgende banemerkinger:
 • Banemerking for 1 basketballbane og 2 volleyballbaner
 • Banemerking for håndball og minihåndball
 • Banemerking for 4 badmintonbaner
 • Banemerking for 2 innebandybaner
 • Ribbevegg – 12 felt

Hallen har 4 lagerrom: 50m2, 32,6 m2, 36,9 m2 og 37,3 m2

Lageret på 36,9 m2 har utslagsvask og strøm beregnet for lagene.

Tingvoll kommune har inngått driftsavtale med tre lag som selv leier ut sine lokaler og drifter disse. Det er:

 • Styrketreningsrom. Driftes av Straumsnes IL. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Siw Hafskjær, e-post : straumsmesil@outlook.com
 • Klatre/buldrerom. Klatrerommet har også egen klatreløype som er tilpasset for mennesker med bevegelsesutfordringer. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Edward Jensen, e-post: jensenedward@hotmail.com.
 • Innendørs skytebane, 15 meter bredde og 25 meter lengde.  Driftes av Aspøya og Straumsnes skyttarlag. Interesserte leietakere kan ta kontakt med leder Arvid Ulset, e-post: arvid.ulset@talgo.no


Leie av hallen utenom ordinære treningstider

Kortidsleie hverdager må søkes inn til servicekontoret senest klokken 12.00 dagen før utleie og helgeleie senest klokken 12.00, 2 dager før utleie.

Banemerkingsplan. (PDF, 4 MB)

Reglement for kommunale idrettsbygg. (PDF, 158 kB)

Nordmørshallen, søknadsskjema treningstider.


Kontakt

Servicekontoret: Telefon 71 53 24 00 og e-post postmottak@tingvoll.kommune.no 


Priser

Utstedelse av nøkkelbrikke Tingvollhallen / Nordmørshallen

Utstedelse av nøkkelbrikke Tingvollhallen / Nordmørshallen
Utstedelse av nøkkelbrikke 2022
Personlig nøkkelbrikke 121

Satser for Nordmørshallen 2023

Satser for Nordmørshallen 2023
Pris pr time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
1/1 hall med garderobe 203 260
1/3 hall med garderobe 148 176
2/3 hall med garderobe 176 181
Aktivitetsrom 148 176
Enkel garderobe 46 59
Vestibyle / kjøkken 81 102
Treningsstevne/kamp m/ publikum 247 269
Stevne, / kamp 1. time 507 649
Stevne / kamp påfølgende time 264 306
Satsene vil bli vurdert ved

Leiesatser andre arrangementer Nordmørshallen

Leiesatser andre arrangementer Nordmørshallen
Andre arrangementer Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall pr. døgn: 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
1/1 hall over 4 timer: 16% av brutto billettinntekter Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for barn og unge under 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for barn og unge under 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement
Leie av hall til trening over en dag/uke av lag og foreninger for leietakere over 18 år Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette prisen for kommersielle arrangement