Leie hjelp eller hogge selv

Ta kontakt med tømmerkjøper

For å sikre at du får levert tømmeret ditt er du avhengig av å inngå en kontrakt med tømmerkjøper. Dette sikrer avsetningen og at du får hentet tømmeret ditt. Det finne flere tømmerkjøpere, men i Tingvoll er det stort sett ALLSKOG SA og Nortømmer AS som oppererer. For Allskog sin del må du ta kontakt med skogbruksleder Ola Bakken (mob. +47 48185889) og for Nortømmer er det Ivar Egil Gjøra (mob. +47 47344619) som er virkeskjøper i Møre og Romsdal.

Det kreves da en avtale mellom kjøper og selger. Slik avtale/kontrakt finner man på hjemmesiden til tømmerkjøperne. Den inneholder kontrakts- og leveringsbestemmelser. Kontrakt er påkrevd uavhengig om du hogger selv eller skal leie hogstmaskin og lassbærer.