Tilskuddordninger og lån

Kommunalt næringsfond

Det gis støtte til oppstartstilskudd, bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og landbruksnæring. For å kunne søke må bedriften ha adresse i Tingvoll kommune.

Tingvoll kommune behandler søknader om oppstartstilskudd fortløpende. Du må regne med 4-6 uker behandlingstid. Søknader om tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling har søknadsfrist 1. april og 1. oktober. 

Utviklingsutvalget vedtar tildeling etter administrativ saksbehandling.

Husk at en søknad om midler fra næringsfondet skal gå til prosjekter og etableringer som man planlegger å starte, ikke noe man allerede har gjort. Næringsfondet kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter (for eksempel lønn, husleie og strøm).

Skal du søke, så finner du detaljert informasjon og søknadskjema på søkeportalen  regionalforvaltning.no

Vilkår:

  • Søker må levere skriftlig søknad gjennom regionalforvaltning.no med vedlagt forretningsmodell.
  • Bedriften må ha forretningsadresse i Tingvoll kommune.
  • Etableringen bør ha et klart preg av næringsvirksomhet med sysselsettingseffekt.
  • Alle som søker må legge ved skatteattest før søknaden blir behandlet.
  • Tilskudd til investeringer er skattepliktige etter gjeldende lovverk.

Vedtekter for næringsfondet Vekst for Tingvoll (PDF, 166 kB)

Retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal (PDF, 672 kB)

 

Avklaringsmidler fra Hoppid
Ny oppstartede bedrifter kan søke om avklaringsmidler for å finne ut om forretningsideen er bærekraftig. Du kan søke om inntil 30.000,-
 

Innovasjon Norge
Tilbyr tjenester innen finansiering (tilskudd og lån), rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber de med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

Mer informasjon om Innovasjon Norge