Har du en idè om å starte et eget foretak eller har en god idè om et nytt produkt?

Tingvoll kommune er med i den fylkeskommunale ordningen hoppid.no. Denne ordningen er det Møre og Romsdal Fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, samt Innovasjon Norge som står bak.

 

Hoppid.no tilbyr opplæring og kurs. Gjennom kurs og andre møteplasser for gründere, får du mulighet til å treffe likesinnede og bygge nettverk.

Hoppid.no ordningen fungerer som en tjeneste for alle i Møre og Romsdal som har oppstartsplaner, og består av både rådgivning, men også tildeling av avklaringsmidler.
Du kan søke om inntil 30.000,- i avklaringsmidler.

Tingvoll kommune samarbeider med Vindel i Kristiansund som er vårt hoppid-kontor.

 Tore Lergernes er Tingvoll sin kontaktperson for tjenesten. Ved å logge deg inn på Gründerplattformen til hoppid.no vil du komme i kontakt med Tore og få digital veiledning, eller du kan kontakte han direkte telefon  41494520  |  Epost tore@vindel.no

Du treffer Tore fra Vindel den siste onsdagen i måneden fra 09-12 på kommunhuset. Vi anbefaler at du avtaler møte på forhånd.

Målet med veiledningstilbudet er å hjelpe deg å lage en god forretningsmodell som setter deg i stand til å starte og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet. Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din vilje, kompetanse og dine personlige egenskaper. Din veileder vil bistå deg i utviklingen av din forretningsidé, plan og gjennomføring.