Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

 

Hva må til for å kunne jakte?

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Det er godkjente instruktører som kjører kurs i Tingvoll. Når det blir kurs blir dette ofte annonsert i lokalaviser o.l. Ta kontakt med kommunens viltforvalter for å høre hvem som er instruktører og kontaktinformasjon. 

Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Pris

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales på fastsatt giro som du får hos kommunen. Gebyret sendes til

Miljødirektoratet
Jegerprøvegebyr
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Kontonr. 7694.05.02728

Behandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått  eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Klage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Veiledning

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Kontaktinformasjon

Lars Erling Koksvik
Konstituert leder Næring plan ot teknisk
E-post
Mobil 92 61 47 33

Åpningstider

Ring oss: 71 53 24 00

Skriv til oss

Organisasjonsnummer:
964 981 515

Kommunenummer: 1560.

Postadresse:
Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll