Viltpåkjørsel

Hvis du er uheldig og kjører på f.eks. en hjort, gjør følgende:

  • Ta på deg bilens refleks-/markeringsvest.
  • Er det personskade så gi førstehjelp/ring 113 hvis nødvendig.
  • Ring POLITI på telefon nr. 02800 og følg instruksjoner fra politiet.
  • Sett ut varseltrekant hvis bilen din eller viltet er i veibanen.
  • Merk stedet med viltbånd, plastpose eller noe lignende.
  • IKKE forsøk å avlive evt. skadd dyr selv. Overlat dette til kommunens trenede ettersøkspersonell.
  • IKKE følg etter et skadd dyr selv. Dette kan vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.
  • Politiet vil ta kontakt med kommune og kommunen iverksetter ettersøk når det er påkrevd.
  • Ved skade på kjøretøyet ditt, kan du kontakte kommunen for å få en bekreftelse på at du varslet korrekt og du vil dermed kunne slippe egenandel ved materiell skade.