Teknisk vakt

Opplever du at noe er feil med kommunal vanntilførsel, kloakk, kommunale veier eller i kommunale bygg kan du ringe kommunens vakttelefon.

Kommunen har vakttjeneste som kan kontaktes når det oppdages feil og mangler på kommunale tjenester innen vann, kommunale veier,  avløp og kommunale bygg. Du ringer teknisk vakttelefon mob.nr. 907 66 822.

Kontaktinformasjon

Roger Ulvund
Fagarbeider - Vann, avløp, veg
E-post
Mobil 91 34 75 69

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll