Nordmøre krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr krisehjelp til personer utsatt for vold i nære relasjoner.
Hos oss kan du få støtte- og veiledningssamtaler, et trygt og midlertidig botilbud og hjelp til å etablere deg på nytt.
Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning.

Døgnåpen telefon: 93 05 58 29


Nordmøre Krisesenter sin hjemmeside