Nordmøre krisenter

Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud. Det betyr at det ikke trengs henvisning eller timebestilling for å ta kontakt med oss. 

Kontakt Nordmøre krisesenter

Nordmøre Krisesenter IKS tilbyr hjelp til personer som er eller har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner på følgende måter:

Vi tilbyr rådgivende og støttende samtaler til kvinner og menn. Vi kan nås på telefon hele døgnet eller ved oppmøte på krisesenteret på dagtid. Vi tilbyr også et trygt midlertidig bosted for personer med og uten barn. 

Har du eller noen du kjenner vært overgrep kan du lese mer på denne lenken:

Smiso senter mot incest og seksuelt misbruk