Barnevern Tingvoll

Hvem kan kontakte barneverntjenesten?

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige ansatte har en plikt til å sende skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten - uten hinder av taushetsplikt - når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller vedvarende negativ og bekymringsfull oppførsel hos barn/unge.

Interkommunalt barnevern:

Barnevernet i Tingvoll er et samarbeid mellom Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten:

  • Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges omsorgssituasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/unge hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ungdommen nødvendig hjelp/tilfredsstillende omsorg.
  • Tiltak for barna kan for eksempel være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, (økonomisk støtte), og i enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, for eksempel i fosterhjem, familiesenter eller institusjon.
  • Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna/unge hva gjelder omsorgssituasjon eller symptomer på overlast i miljøet sitt, fra 0-18 år. Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge.

Barnevernvakt utenom arbeidstid

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16

Ni faste ansatte skal ivareta tilbudet i barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, og vil ha aktiv tilstedeværelse vekselvis ved Kristiansund og Molde politistasjon hver ettermiddag og kveld gjennom hele uken. Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen. Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Barnevernvakta hjemmeside.

Besøksadresse og postadresse barnevern:

Postadresse:
Surnadal kommune
Indre Nordmøre barnevernteneste
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse Sunndal og Tingvoll:
Ellefstolgata 4, 6600 Sunndalsøra