Barnevern Tingvoll

Hvem kan kontakte barneverntjenesten?

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige ansatte har en plikt til å sende skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten - uten hinder av taushetsplikt - når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller vedvarende negativ og bekymringsfull oppførsel hos barn/unge.

Interkommunalt barnevern:

Barnevernet i Tingvoll er et samarbeid mellom Sunndal, Tingvoll og Nesset. Kontoret ligger på Sunndalsøra i Amfisenterets andre etasje, ved siden av NAV.

 

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten:

  • Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges omsorgssituasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/unge hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ungdommen nødvendig hjelp/tilfredsstillende omsorg.
  • Tiltak for barna kan for eksempel være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, (økonomisk støtte), og i enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, for eksempel i fosterhjem, familiesenter eller institusjon.
  • Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna/unge hva gjelder omsorgssituasjon eller symptomer på overlast i miljøet sitt, fra 0-18 år. Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge.

 

Postadresse:

Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Hovedkontor: Amfi, 2 etasje v/ siden av NAV, 6600 Sunndalsøra

Kontaktinformasjon

Barnevern Sunndal, Tingvoll og Nesset
Barnevern
E-post
Telefon 909 73 061

Felles barnevern Tingvoll, Sunndal og Nesset

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)