Servicekontoret

Servicekontoret -  informasjon, praktisk hjelp og god service.

Sentralbord

Sentralbord er betjent fra 09 - 15 hverdager.

Servicekontoret er for mange det første de kommer i kontakt med i kommunen, enten ved å ringe kommunen, eller at en stikker innom kommunehuset. Du finner servicekontoret i førsteetasje i kommunehuset.

Servicekontoret er kommunens sentrale svartjeneste og inntakspunkt for alle henvendelser til kommunen, herunder sentralbord, postmottak og arkiv. En viktig oppgave for  oss er å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggerne i Tingvoll.

Ved servicekontoret kan du spørre om alt. Du får svar der og da, eller blir fortalt hvordan du skal gå fram. Vi hjelper deg også med å få avtale med rette vedkommende.

Servicekontoret består av 5 ansatte.