Klage på helse- og omsorgstjenester.

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. 

Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker.
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med.
  • Krtikkverdige forhold.
  • Saksbehandlingen. Dette kalles en rettighetsklage.

Rettighetsklagen sendes til Tildelingsenheten i kommunen, som da går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør saken.

Klage på tjenesten.

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg til ledelsen ved avdelingen du får tjeneste fra, muntlig eller skriftlig.Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klage frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon Fylkesmannen i møre og Romsdal.

Les mer om klagegangen hos statsforvalteren.

Får du mehodl i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil, må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen (som lenke)