Parkeringskort forflytningshemmede

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Hvordan søke?

Søknaden har to deler:

1. Du må selv fylle ut

 

2. Fastlegen din skal fylle ut skjemaet

 

Skjemaene kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Husk å legge ved et passbilde av nyere dato. Alle felt i søknaden må fylles ut.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes til Tingvoll kommune, servicekontoret, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll,

Fornyelse

Parkeringsbeviset kan ikke fornyes, med mindre det går fram av legeerklæringen at dette er en varig tilstand.  Dersom du mener at du fremdeles har behov for parkeringsbevis etter utløpstiden, må du søke på nytt.

Behandling av søknad

Servicekontoret behandler søknaden og sender svar innen 2 uker.

Parkeringstillatelse som disponeres av institusjon

Det kan utstedes parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede og som disponeres av institusjon. Se forskriftens §5.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede