Legetjeneste Tingvoll

 

Legevakt Tingvoll
Ring 116117
 

 

Kontakt din fastlege i Tingvoll

Tingvoll legesenter:

Kommuneoverlege Bjarne Storset.

 

Øyeblikkelig hjelp

Ring 113