Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning?
Yter du omsorg for eldre, funksjonhemmede eller andre pleietrengende?

Målgruppe

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiserers på ulike måter. En avlaster overtar pleiefunksjonen du har til vanlig.
 

Formål:

  • Å hindre overbelastning hos omsorgsyter.
  • Å gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie.
  • Å gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

 

Hva koster det?

Avlastningstiltak er gratis og kan blant annet gis i eget hjem, hjemme hos en avlastningsfamilie eller som opphold i institusjon.

Det er kommunen som avgjør hvilke tjenester som skal gis, i samarbeid med deg som søker.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når du søker om avlastning er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Søk her

Gå til søknadssiden