Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Yter du omsorg for eldre, funksjonhemmede eller andre pleietrengende?

Målgruppe

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiserers på ulike måter. En avlaster overtar pleiefunksjonen du har til vanlig.

Formål:

  • Å hindre overbelastning hos omsorgsyter.
  • Å gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie.
  • Å gi omsirgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunsaktiviteter.

Hva koster det?

Avlastningstiltak er gratis og kan blant annet gis i eget hjem, hjemme hos en avlastningsfamilie og som opphold i institusjon.

Det er komunen som avgjør hvislke tjenester som skal gis, i samarbeid med deg som søker.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Når du søker om avlastning er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Søk her

 

Søknadsskjemaet sendes til Tildelingsenheten v/Siri Holmeide Vangen, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll