Har du ikke fastlege?

Informasjon til deg som ikke har fastlege i Tingvoll kommune

I Norge er det for tiden vanskelig å rekruttere til fastlegestillinger i kommunene.

Vi i Tingvoll opplever noe av det samme, selv om vi har besatt alle fastlegehjemlene.

Vi har en del henvendelser fra innbyggere som ikke har fått tildelt fastlege.

Dersom du bor i Tingvoll og ikke står på en pasientliste (du har ikke fått tildelt fastlege):

Forsikre deg om at du ikke har fastlege. Dette gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Dersom du finner ut at du har en fastlege, henvender du deg til det legekontoret fastlegen din jobber.

Dersom du får bekreftet at du ikke har fastlege, skal du ringe 116 117. Du vil da bli satt i kontakt med daglegevakten.

Sett deg opp på venteliste hos en lege i Tingvoll, eller i en nabokommune, som har kort venteliste.

Du finner oversikt fastleger du kan bytte til ved å logge inn på helsenorge.no under bytte fastlege

Ved behov for legevakt, ring 116117

Dersom du har kommet til Tingvoll og har fastlege i en annen kommune:

Behold fastlegen din der du kommer fra. Det er mye som kan ordnes gjennom e-konsultasjon og/ eller med en telefonsamtale med legen din. Dette kan være fornyelse av resepter, legeerklæringer, (noen) sykemeldinger, og lignende.

Ved behov for legevakt, ring 116117

Dersom du står på en pasientliste der fastlegen har sluttet:

Bli værende på denne listen. Det kan være vanskelig å få plass på en annen leges liste og kommunen sørger for at det er vikarlege som betjener listen du står på.

Ta kontakt med legekontoret dersom du har behov for legetime, ny resept, og lignende.

Ved behov for legevakt, ring 116117