Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tidsavgrensa treningsopplegg for deg som vil klare mest mulig selv.
Vi hjelper deg å mestre hverdagsaktivitetene som er viktige for deg. 
Det er en tverrfaglig tjeneste som består av fysioterapaut, ergoterapaut, sykepleier og hjemmetrenere.

Hvem er dette aktuelt for?

  • Du som har fått sykdom eller skade og ønsker å mestre hverdagen igjen.
  • Du som har noe hjelp i i hverdagen, men kanskje har et økende hjelpebehov.
  • Du som ønsker å være selvhjulpen og bo hjemme.
  • Du som ønsker å ha en aktiv hverdag, og å mestre dagligdagse aktiviteter.

 

Hva vil skje?

  • Ved første besøk har vi en kartleggingsamtale for å finne ut hva du mestrer, hva som er utfordrende for deg, og hva du ønsker å klare selv.
  • Ved neste besøk lager vi konkrete mål for det du vil trene på.
  • Deretter kommer hjemmetrenerne hjem til deg og vi trener sammen.
    Vi følger en plan for treninga, og denne justerer vi undervegs.
  • Etter treningsperioden oppsummerer vi i fellesskap. Ut ifra dette planlegger vi veien videre.

 

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering  er gratis.