Fysioterapi

Har du sammensatte problemer som medfører redusert funksjon på grunn av nylig oppstått skade, kronisk lidelse eller andre årsaker, kan du få råd og hjelp av en fysioterapeut. Vi gir tjenester til voksne og barn/ungdom med funksjonshemminger, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelettapparatet mm.

Fysioterapitjenesten som gis av Tingvoll kommune omfatter tjenester fra kommunalt ansatte fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. Hvis du går til behandling hos kommunal fysioterapeut eller privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale betaler du kun egenandel.

Hva du må betale kan du se her: Takster

Barn under 16 år og pasienter med godkjent yrkesskade har fri behandling og trenger derfor ikke å betale egenandel.

Fysioterapeuten:

  • Utfører undersøkelse og funksjonsvurdering
  • Utformer og følger opp behandlingstiltak individuelt eller i gruppe.
  • Gir råd og veiledning
  • Tilrettelegger målrettet behandling, habilitering og rehabilitering.
  • Tilbyr behandling i hjemmet om du ikke klarer å komme deg til et behandlingssted på egenhånd.

Henvisning

Du trenger ikke henvisning. 

Ergoterapi

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du kontakte ergoterapeut. ergoterapeut i Tingvoll Kommune er 

Sander Rolland telefon 978 78 417. Kontakt for avtale.

Pasientreiser:

Ha du krav på dekning av reiseutgifter til  og fra fysioterapeut?

Pasientreiser

Hvor finner du oss?

Kommunale fysioterapeuter holder til i kjelleren på Tingvoll sykehjem med adressen Rønningen 1, 6630 Tingvoll

Artikkelliste