Ergoterapi

Ergoterapeuten hjelper deg som av sykdom, skade eller andre grunner har vansker med å gjøre daglige gjøremål.

Hva gjør ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper deg med å trene på aktiviteter og delfunksjoner, tilrettelegge omgivelsene og formidle tekniske hjelpemidler som skal kompensere for nedsatt funksjon.

Ergoterapeuten jobber med mennesker i alle aldre.
Sammen med deg kartlegger ergoterapeuten dine funksjonsutfordringer. Med trening, tilrettelegging og tekniske hjelpemidler finner dere sammen en løsning for at du skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i hverdagen.

Hva koster det?

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det kan bli egenandel på enkelte tilrettelegginger som for eksempel trappeheis og døråpner.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Heidi Øverås
E-post
Mobil 979 78 417

Kontor i kjelleren på Tingvoll sykehjem

Åpningstider

Ta kontakt for avtale.