Aktuelt i forbindelse med Ukraniakrisen

 

På denne siden finner du informasjon om hva Tingvoll kommune gjør, og hvordan folk kan bidra.

 

Flyktningsituasjonen

Fra midten mars kan det ankomme flyktninger fra Ukraina. Det er usikkert når de første kommer, og de kan komme på kort varsel.

Kommunens tjenester

De kommunale tjenestene forbereder seg på å gi flyktningene nødvendige tilbud innen opplæring, helse, skole og barnehage. Det kan også bli behov for frivillig hjelp til dette. Kommunen har fått anmodning om å bosette 55 flyktninger. Det kan da bli behov for boliger. Informasjon om eventuelt behov for frivillige i forbindelse med tjenester til flyktningene og boliger ved bosetting i kommunen vil komme når ting er kartlagt.  

Frivillig innsats

Flyktningtjenesten i Tingvoll samarbeider med Tingvoll Røde Kors, og aktuelle tiltak er blant annet fadderordning, barnas Røde Kors og andre kulturelle aktiviteter for flykningene. Folk som ønsker å bidra oppfordres til å engasjere seg gjennom Tingvoll Røde Kors, som har nødvendige godkjenninger og systemer for frivillig innsats i flyktningarbeid.

Kontakt Tingvoll Røde Kors, Frank Stokke, tlf: 98870548 epost: f-stokke@online.no

Informasjon om Ukraina-krisen

Se informasjon på UDI sine sider

Spørsmål og svar på regjeringen.no

Informasjon fra politiet om situasjonen i Ukraina