Familieveileder

Vår familieveileder tilbyr råd i foreldrerollen, veiledning, kurs i Trygghetsirkelen og støtte til ungdom.
Du kan ta kontakt selv og trenger ingen henvisning.
Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller bestill en time.

Familieveileder har kontor på Tingvoll helsestasjon.
Familieveileder har kontortid mandag, tirsdag, og fredag klokken 09.00-15.00. 

Hvem er tilbudet for?

 • Råd og veiledning til barn og unge 0 - 20 år og deres foresatte.
 • Foresatte som ønsker støtte i det å være foresatt.
 • Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine.
 • Foresatte som strever med å sette grenser.
 • Familier som er i vanskelige livssituasjoner som for eksempel skilsmisse, rus, dødsfall og fysisk/psykisk sykdom.

 

Kurs i Trygghetssirkelen     

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Les mer om kurs i Trygghetssirkelen  

 

Familieveileder kan tilby råd og veiledning:

 • Støtte til foresatte i rollen deres
 • Være en samtalepartner og reflektere sammen
 • Hjelp til bedre kommunikasjon mellom foresatte og barn
 • Hjelp med positiv grensesetting
 • Forebygging og hjelp til søskensjalusi
 • Råd og veiledning i foresatte rollen ved samlivsbrudd
 • Når barn mister noen de er glade i
 • Mobbing/ skolesituasjon

 

Familieveileder kan tilby samtaler på kontoret, barnehage, skole eller hun kan komme på hjemmebesøk.
Familieveileder kan bistå med å formidle kontakt og samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

 

Eksempler på utsagn fra foresatte og barn som kan ha nytte av tjenesten:

 • Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg.
 • Måltidene hjemme hos oss er en kamparena.
 • Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag.
 • Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting.

 

Familievernkontoret i Kristiansund     

Du kan også ta kontakt med Familievernkontoret i Kristiansund.      
Les mer om familievernkontoret i Kristiansund | Bufdir  

 

Les mer om hva familievernet kan hjelpe deg med