Tilsyn med og feiing av hytter og fritidsboliger

Fra 1.1.2020 ble det innført lovbestemt tilsyn med og feiing av hytter og fritidsboliger i alledeltakerkommuner til Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR IKS), deriblant Tingvoll kommune. Det er kommunene som utsteder faktura til abonnentene med utgangspunkt i matrikkelen (offisielle eiendomsopplysninger).

I følge gjeldende forskrift er det eier av fyringsanlegget som har ansvaret for skriftlig å meddele feiervesenet om at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming.

Det er NORBR IKS ved feiervesenet som gjennomfører saksbehandlingen for gebyrfritak. Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt. Kommunen orienteres fortløpende om innvilgede gebyrfritak.

Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk.

Kontaktinformasjon:

e-post: postmottak@norbr.no

tel: 71 19 18 00

Nærmere informasjon om NORBR IKS: https://www.norbr.no/

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal