Gebyr for boligtilsyn og feiing

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for boligtilsyn  feiing gjeldende fra 01.01.2024.

Prisene er inkludert mva.

Fritak for gebyr fyringsanlegg

Gebyr for feiing
Tilsyn og feiing Priser 2024
Tilsyns- og feieavgift pr pipe 882