Gebyr for boligtilsyn og feiing

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for Feiing gjeldende fra 01.01.2019.

Prisene er inkludert mva.

Gebyr for feiing
Feiing Priser 2019
Pr. pipe 524
Tillegg pr. pipe 252
Ekstrafeiing 923
Feiing av fyranlegg etter medgått tid (kr pr. time) 851

Kontaktinformasjon

Margrete Magerøy
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 915 76 472
Erling Ormsettrø
Fungerende brannsjef / feier, forebygging og beredskap
E-post
Mobil 913 47 567
Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)