Slukkeutstyr - eget ansvar

Mange branner slokkes på et tidlig tidspunkt av beboer selv. Det er et krav om at alle boliger i Norge skal ha slokkeutstyr som kan benyttes i hele boligen.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier hva som er minstekravet:

  • Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21a
  • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm
  • Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

Eier har ansvar for at det er utplassert slokkeutstyr og at dette blir vedlikeholdt av fagfolk ved behov. Eier er den som har grunnbokshjemmel til boligen. Bor du i en selveiet bolig er det ditt ansvar. Bor du i et borettslag, aksjeselskap eller leier, er det styret eller utleiers ansvar, og leietaker må påse at dette blir fulgt opp av eier eller borettslag.