Om ildsted

Ildsted er tradisjon i Norge. Hvert år selges om lag 75.000 ildsteder i Norge. De aller fleste er vedfyrte. Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp. Av hensyn til miljøet og forurensningen vedfyring gir stilles det også krav til partikkelutslipp på vedfyrte ildsteder.

Nytt ildsted

Hva må jeg huske på når jeg skal kjøpe ildsted? Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2. Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk

Være CE- merket

Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815

Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)

Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp

SP fire (Norge og Sverige)

Teknologisk Institutt (Danmark)

Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

NB: Husk å melde i fra til kommunen/feiervesenet når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Er du i tvil, ta kontakt med ditt lokale feiervesen!

Montering av ildsted

Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. Oversikt over sertifiserte montører finner du på denne lenken.

Må jeg søke om å installere ildsted?

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør.

Lovverk

Forskrift om brannforebygging § 6.

Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-10 og § 15-3.