Tingvoll brann- og feiervesen

Organisering

Tingvoll kommune og brannvesenet er knyttet til 110-sentralen som er lokalisert i Ålesund.

 

Beredskap

Tingvoll brannvesen består av 25 brannkonstabler, derav 8 røykdykkere. 8 av disse er stasjonert på Straumsnes og 17 i Tingvollvågen.

 

Forebyggende

  • Tilsyn med særskilte brannobjekt (bygg og anlegg)
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av dette
  • Informasjon, opplæring og motivasjonstiltak overfor målgruppene
  • Uttalelse i byggesaker om branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved salg, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri

 

Feiervesen

Feiervirksomheten er en del av brannvesenets forebyggende arbeid.

Oppgavene til feieren er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, saksbehandling og informasjon om riktig bruk av fyringsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr.  

 

Kontaktinformasjon

Erling Ormsettrø
Fungerende brannsjef / feier, forebygging og beredskap
E-post
Telefon 71 53 17 44
Mobil 913 47 567
Margrete Magerøy
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 71 53 24 82
Mobil 915 76 472
Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Teknisk vakt
Telefon 907 66 822

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)