Borgerlig vielse i Tingvoll

Klikk for stort bilde

 

 

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Her finner du mer informasjon om borgerlig vielse i Tingvoll kommune.

Før dere gifter dere

  • Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest
  • Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.
  • Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
  • Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Tingvoll kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til:

Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.

 

Dato og tidspunkt for vielse

  • Vielser foretas som hovedregel innenfor kommunens ordinære åpningstid 09.00 - 15.00  mandager og fredager. 
  • Forespørsler om vielser på helg kan imøtekommes. 

 

Vigslere

  • Ordfører Milly Bente Nørsett
  • Varaordfører Peder Hanem Aasprang

Kapasitet Vigselsrommet: Ca. 20 sitteplasser for gjester.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.
 

Forespørsel om vielse rettes til:

E-post: postmottak@tingvoll.kommune.no 
eller telefon: 71 53 24 00

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)