Borgerlig vielse i Tingvoll

Så fint at dere har funnet hverandre!

Her finner du mer informasjon om borgerlig vielse i Tingvoll kommune.

Før dere gifter dere

  • Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest
  • Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.
  • Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
  • Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Tingvoll kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til:

Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.

Dato og tidspunkt for vielse

  • Vielser foretas som hovedregel innenfor kommunens ordinære åpningstid 09.00 - 15.00  mandager og fredager. 
  • Forespørsler om vielser på helg kan imøtekommes!

Vigslere

  • Ordfører Ingrid Waagen
  • Varaordfører Roger Bach.

Tid, sted og form

Vi ønsker å være fleksible på tid for vielsen, sted / lokasjon og form. I utgangspunktet tilbyr vi vigselsrommet i kommunehuset, men ønsker dere en annen form på vielsen kan dette avtales på forhånd. Vigselsrommet har kapasitet på ca. 20 gjester. Det er lurt å kontakte oss i god tid på forhånd slik at vi kan bidra til at den store dagen blir slik dere ønsker dere.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Selve vielsen tar circa 10 minutter. Dersom det er ønskelig setter vi gjerne av litt ekstra tid til diktlesing, sang eller lignende. 

Forespørsel om vielse rettes til:

E-post: postmottak@tingvoll.kommune.no 
eller telefon: 71 53 24 00

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Lykke til med giftemålet!