Nav Tingvoll

Tjenestetilbudet fra NAV Tingvoll omfatter:

 

Sosiale tjenester

Arbeid og aktivitet

Ytelser og pensjoner

Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken

Gjeldsproblemer

Vi gir veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no

Innsending av skjemaer:

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema (Husbank og økonomisk sosialhjelp) sendes pr. post.

Skriv til oss:

www.nav.no kan du logge deg på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå (velg "Ditt NAV").

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV.

For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon eller oppsøk NAV kontoret.

Åpningstider:

Åpent for dropp-in torsdager fra kl 12:00 til 14.00.

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Postadresse/ besøksadresse:

Midtvågvegen 4, 6630 Tingvoll