NAV Indre Nordmøre

NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere.

Åpningstider og besøksadresse Tingvoll

Tjenestetilbudet fra NAV Indre Nordmøre omfatter:

Arbeidssøker eller permittert

Gjeldsproblemer

Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken

Søknader og skjema 

Søknad om økonomisk sosialhjelp  (PDF, 4 MB)

Veiledning selvbetjening

Nav Indre Nordmøre informasjon  om kontorer

Innsending av skjemaer:

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema (Husbank og økonomisk sosialhjelp) sendes pr. post.

Skriv til oss:

www.nav.no kan du logge deg på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå (velg "Ditt NAV").

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV.

For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon eller oppsøk NAV kontoret.

Samtaler

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på følgende telefoner 5555 3333,  eller 918 71 807.

Postadresse/ besøksadresse:

Midtvågvegen 4, 6630 Tingvoll