Ferieavvikling barnehage

Ferieavvikling for barn i barnehage, er regulert i kommunens vedtekter:

(Vedtekter pr 25.11.21) 

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse sammenhengende i tidsrommet 1.juni-30 september. Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen 14/08.

Ferie meldes inn i appen Visma flyt barnehage.

Barnehagene har stengt uke : 29-30