Barnehage - kalender

Her finner du informasjon om barnehagekalender.

Barnehageåret

Barnehageåret går fra 15.08 til 14.08.
Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Alle barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger Barnehagene kl. 12.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2022 / 2023

Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023

Dager 2022: 15,16 og17/8.

Dager 2023: 02.01 og 28.04.

Planleggingsdager samordnes mellom barnehagene, og fastsettes før nytt bhg år. Eventuelle endringer må meldes min 1 mnd. i forkant.