Barnehage - kalender

Her finner du informasjon om barnehagekalender.

Barnehageåret

Barnehageåret går fra 15.08 til 14.08.
Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Alle barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger Barnehagene kl. 12.00.

Planleggingsdager

Planleggingsdager samordnes mellom barnehagene, og fastsettes før nytt bhg år. Eventuelle endringer må meldes min 1 mnd. i forkant.

Planleggingsdager barnegeåret 2023 / 2024: 

26. april

Planleggingsdager barnehageåret 2024/2025:

2024: 14,15 august

2025:  31 mars, 13, 14 august