Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er et folkevalgt organ med grunnlag i et formelt samarbeid mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Nordmøre IPR er etablert 3. september 2020 og er organisert som et folkevalgt organ i tråd med ny kommunelov, jf. kommuneloven § 5-1. Nordmøre IPR er en videreføring av ORKidé - Nordmøre Regionråd som opprinnelig ble etablert 20. september 1990.

Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Kontaktinformasjon:

Ellen Engdahl, Leder.

Telefon 909 97 152

Merete Maurset, Rådgiver.

 Telefon 71 57 38 95