Kontrollutvalget for perioden 2023 - 2027

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Tingvoll kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatsfunksjonen for utvalget er lagt til Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre.

Kontaktinformasjon:

Telefon:71 57 40 76

Kontrollutvalget 2024

Møteplan kontrollutvalget 2024 (PDF, 112 kB)

Møteinnkalling kontrollutvalget 06.02.2024 (PDF, 141 kB)

Kontrollutvalget 23

Møteprotokoll kontrollutvalget 14.02.2023 (PDF, 181 kB)

Møteprotokoll kontrollutvalget 06.06.23 (PDF, 137 kB)

Møteprotokoll kontrollutvalget 19.10.2023 (PDF, 177 kB)

Møteprotokoll kontrllutvalget 15.12.2023 (PDF, 178 kB)

Kontrollutvalget 2022

Møteinnkalling kontrollutvalget 14.02.2023 (PDF, 973 kB)

Møteinnkalling 11.10.2022 (PDF, 310 kB)

Møteinnkalling 08.02.2022 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling 20.05.22 (PDF, 3 MB)

Møteinnkalling 16.08.22 (PDF, 995 kB)

Kontrollutvalget 2021

Møteinnkalling 16.11.21 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling 12.10.2021 (PDF, 3 MB) Kommunikasjons og revisjonsplan (PDF, 292 kB)

Møteinnkalling 09.06.2021 (PDF, 3 MB)

Møteinnkalling 04.05.2021 (PDF, 3 MB)

Møteinnkalling 16.02.2021 (PDF, 4 MB)

 

Kontrollutvalget sine møtedatoer for 2020:

04.02, 28.04, 09.06, 22.09 og 10.11

Møteinnkalling 12.10.2020 (PDF, 3 MB) 

Møteinnkalling 09.06.2020 (PDF, 3 MB)

Møteinnkalling 22.09.2020 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling 10.11.2020 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling 01.12.2020 (PDF, 10 MB)

 

KONTROLLUTVALGET TINGVOLL KOMMUNE - 2023 - 2027     
NAVNPartiGateadressePostadresseMobilnummerE.post
Ingvar Kvande, lederMDGHAFELLVEGEN 116630 Tingvoll93015157Ingvar.kvande@norsok.no
Rigmor Jensen Røskar, nest lederAPRAUSTIEN 126630 Tingvoll97164562rigmoros@hotmail.com
Rolf Magnar RusteFelleslista H/K/VNÅLSUNDVEGEN 4156670 Øydegard91345426Rolf.ruste@gmail.com
Terje HolenFRPSORTDALSVEGEN 26630 Tingvoll94141459terjeholen@icloud.com
Ragnhild BølsetSPVÅGBØVEGEN 7216628 Meisingset90835601rbolset@gmail.com

 

Kontrollutvalgets møteinnkallinger
Møteinnkallinger Møtedato
Innkalling (PDF, 8 MB) 09.02.2017
Innkalling (PDF, 13 MB) 05.05.2017
Innkalling (PDF, 16 kB) 15.062017
Innkalling (PDF, 9 MB) 21.09.2017
Innkalling (PDF, 7 MB) 09.11.2017
Innkalling (PDF, 8 MB) 22.02.2018
Innkalling (PDF, 10 MB) 04.06.2018
Innkalling (PDF, 5 MB) 24.09.2018
Innkalling (PDF, 4 MB) 08.11.2018
Innkalling (PDF, 12 MB) 22.02.2019
Innkalling (PDF, 11 MB) 24.05.2019
Innkalling (PDF, 5 MB) 23.08.2019
Innkalling (PDF, 10 MB) 26.11.2019
Innkalling (PDF, 3 MB) 09.06.2020

 

Kontrollutvalgets protokoller
Møteprotokoll Møtedato
Protokoll (PDF, 123 kB) 09.02.2017
Protokoll (PDF, 121 kB) 05.05.2017
Protokoll (PDF, 191 kB) 15.06.2017
Protokoll (PDF, 194 kB) 21.09.2017
Protokoll (PDF, 193 kB) 09.11.2017
Protokoll (PDF, 129 kB) 22.02.2018
Protokoll (PDF, 125 kB) 04.06.2018
Protokoll (PDF, 194 kB) 24.09.2018
Protokoll (PDF, 149 kB) 09.11.2018
Protokoll (PDF, 171 kB) 22.02.2019
Protokoll (PDF, 186 kB) 24.05.2019
Protokoll (PDF, 185 kB) 26.11.2019