Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Tingvoll kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatsfunksjonen for utvalget er lagt til Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre.

Kontaktinformasjon:

Harald Svendsen, Harald.svendsen@kristiansund.kommune.no telefon:71 57 40 76

 

 

 

 

Kontrollutvalget
Medlemmer Parti Telefon Epost Vara
Gunnar N. Skuggevik leder FRP 40 21 51 71 gunnar.skuggevik@neasonline.no Kjell Brevig
Inger Helene Sira Høyre 993 23 183 inger_sira@hotmail.com Finn Åvitsland
Rolf Ruste AP 913 45 426 rolf.ruste@gmail.com Eva Betten
Kristin Sørheim SP 952 86 060 kristin.marie.sorheim@mrfylke.no Tomas Eikrem
Lars Vatten V 986 44 486 larsvatten@gmail.com Oddbjørg Eikrem

 

Kontrollutvalgets møteinnkallinger
Møteinnkallinger Møtedato
Innkalling (.PDF, 8 MB) 09.02.2017
Innkalling (.PDF, 13 MB) 05.05.2017
Innkalling (.PDF, 16 kB) 15.062017
Innkalling (.PDF, 9 MB) 21.09.2017
Innkalling (.PDF, 7 MB) 09.11.2017
Innkalling (.PDF, 8 MB) 22.02.2018
Innkalling (.PDF, 10 MB) 04.06.2018
Innkalling (.PDF, 5 MB) 24.09.2018
Innkalling (.PDF, 4 MB) 08.11.2018
Innkalling (.PDF, 12 MB) 22.02.2019
Innkalling (.PDF, 11 MB) 24.05.2019
Innkalling (.PDF, 5 MB) 23.08.2019

 

Møteprotokoll Møtedato
Protokoll (.PDF, 123 kB) 09.02.2017
Protokoll (.PDF, 121 kB) 05.05.2017
Protokoll (.PDF, 191 kB) 15.06.2017
Protokoll (.PDF, 194 kB) 21.09.2017
Protokoll (.PDF, 193 kB) 09.11.2017
Protokoll (.PDF, 129 kB) 22.02.2018
Protokoll (.PDF, 125 kB) 04.06.2018
Protokoll (.PDF, 194 kB) 24.09.2018
Protokoll (.PDF, 149 kB) 09.11.2018
Protokoll (.PDF, 171 kB) 22.02.2019
Protokoll (.PDF, 186 kB) 24.05.2019