Interkommunalt samarbeid

Tingvoll kommune er med i mange interkommunale samarbeid.

Interkommunale samarbeidsordninger

Tingvoll kommune er med på 35 interkommunale samarbeid.

Av disse samarbeidene så er Tingvoll vertskommune for følgende områder:

  • Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre
  • Interkommunalt tilsyn i byggesaker
Tjeneste Enhet
Arkiv Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS
Beredskap (NIUA) Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning 
IKT IKT ORKidé
Innkjøp Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid
Museum Nordmøre Museum
Regionråd ORKidé – Nordmøre regionråd
Revisjon Møre og Romsdal Revisjon IKS
Alarmsentral Mottakssentral for trygghetsalarmer
Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre
Byggesak Interkommunalt tilsyn i byggesaker
Havnevirksomhet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Oppvekst Nordmøre Oppvekstsamarbeid
Plan Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre
Kontrollutvalg Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg
Friluft Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal
Krisesenter Nordmøre Krisesenter IKS
Renovasjon Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)
Skjenkekontroll Avtale om interkommunal tobakk, sal og skjenkekontroll
Miljøretta Helsevern Miljøretta Helsevern for Halsa, Rindal, Sunndal, Tingvoll og Surnadal
Legevakt Legevakt Kristiansund og omegn
Øyeblikkelig hjelp Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Barnevern Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset
PPT PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset
   
Annet Enhet
Plan Sjøområdeplan for Nordmøre
  Byregionprogrammet
Energi Krafttak ORKide
Kompetanse/opplæring Nettverk Nordmøre
   
Aksjeselskap  
Energi Nordmøre Energiverk AS
  Halsafjordsambandet AS
  Samspleis AS
  Visit Nordmøre & Romsdal AS
Regionale/Fylke  
Arkiv IKA Møre og Romsdal IKS
Alarm 110-sentral Møre og Romsdal 110-sentral KF
Helse SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (foreby, kunnskap..)
Teknikk Driftsassistanten for vann og avløp i Møre og Romsdal