Interkommunalt samarbeid

Tingvoll kommune er med i mange interkommunale samarbeidsordninger  og aksjeselskap.

 

Tjeneste Enhet
Brann Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Beredskap (NIUA) Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning 
IKT IKT ORKidé
Innkjøp Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid
Museum Nordmøre Museum
Regionråd Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR)
Revisjon Møre og Romsdal Revisjon SA
Alarmsentral Mottakssentral for trygghetsalarmer
Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre
Byggesak Interkommunalt tilsyn i byggesaker
Havnevirksomhet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Oppvekst Nordmøre Oppvekstsamarbeid
Plan Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre
Kontrollutvalg Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg
Friluft Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal
Krisesenter Nordmøre Krisesenter IKS
Renovasjon ReMidt IKS
Skjenkekontroll Avtale om interkommunal tobakk, sal og skjenkekontroll
Miljøretta Helsevern Miljøretta Helsevern for Halsa, Rindal, Sunndal, Tingvoll og Surnadal
Legevakt Legevakt Kristiansund og omegn
Øyeblikkelig hjelp Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Barnevern Nordmøre Barneverntjeneste (Surnadal, Sunndal, Rindal og Tingvoll)
PPT PPT i Sunndal og Tingvoll
   
Annet Enhet
Plan Sjøområdeplan for Nordmøre
  Byregionprogrammet
Energi Krafttak ORKide
Kompetanse/opplæring Nettverk Nordmøre
   
Aksjeselskap  
Energi Nordmøre Energiverk AS
  Halsafjordsambandet AS
  Muritunet AS
 

Visit Nordmøre & Romsdal AS

  Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS
  Trollheim Vekst AS
  Trollheims-tunnelen AS
  Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
  Varde AS
  Bølgen Invest AS
  Rullebane-utvidelse AS
  Tingvoll Mottak AS
   
Regionale/Fylke  
Arkiv IKA Møre og Romsdal IKS
Alarm 110-sentral Møre og Romsdal 110-sentral KF
Helse SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (foreby, kunnskap..)
Teknikk Driftsassistanten for vann og avløp i Møre og Romsdal