Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. registeret er åpent for allmenheten.

Hva er Styrevervregisteret?

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. For å styrke kommunesektorens omdømme og for å skape åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, opprettet Kommunens Sentralforbund (KS) i 2008 et web basert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret er åpen for allmennheten.

Gå inn i Styrevervregisteret

På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte. Du kan når som helst oppdatere eller slette deg fra registeret ved å følge brukerveiledningen.