Folkevalgtopplæring

Gratis opplæringstilbud for politikere i alle kommuner og fylkeskommuner.

KS Folkevalgprogram