Personalavdeling

Personalavdelingen ledes av personalsjefen. Vi er to ansatte og våre arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Personalsaker
 • Arbeidsmiljøsaker
 • AKAN
 • Oppfølginga av sykemeldte
 • HMS
 • Lønnsvurdering / lokale forhandlinger
 • Ansettelse, arbeidsavtaler og opphør av ansettelsesforhold
 • Rekruttering
 • Kompetanse
 • Driftsoppgaver
 • Organisasjonsmessige tiltak

Artikkelliste