Fakta og nøkkeltall Tingvoll kommune.

   

 

Tingvoll kommune ligger i hjertet av Nordmøre og har kort vei til byene Kristiansund og Molde. Vi har nok plass og flott natur å boltre oss i, med hele 321 kvadratkilometer på land og ca. 15 kvadratkilometer med vann. Kommunen har ca 3020 innbyggere. Ordfører er Ingrid  Waagen, Senterpartiet, og kommunedirektør er Odd Arild Bugge.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (EPS, 638 kB) har fem grønne eikeblad i rosett mot en sølv bakgrunn; Norges nordligste frittvoksende eikeskog ligger i kommunen.

Navnet er opprinnelig navnet på den nåværende prestegården, norrønt þingvǫllr, vollen eller sletta hvor tinget blir holdt. Kilde Store Norske leksikon

Tingvoll kommune er en øko-kommune. Dette innebærer:

1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.

2. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.

3. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en

bærekraftig utvikling.

4. Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.

5. Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.

6. Løse lokale miljøvernutfordringer.

7. Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Fakta om Tingvoll kommune

Kommunefakta Tingvoll kommune SSB

Kirken i Tingvoll

Næringsliv i Tingvoll

Store norske leksikon Kommunefakta, næringsliv, kommunevåpen, kart med med mer

Tingvoll kommune på Facebook

Tingvoll Wikipedia

Turmål i Tingvoll Stikkut