Vi har fått plansjef!

 

 

Det er en stor glede å kunne fortelle at May Kristin Vassli har takket ja til stillingen som plansjef hos oss i Næring, plan og teknisk.

May Kristin startet som plan- og byggesaksbehandler i Tingvoll kommune i juli 2020. Som plansjef vil hun være faglig leder for, og koordinere arbeidet med oppmåling, plan og byggesak.

Viktige oppgaver vil videre være knyttet til rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og å gi bistand inn i kommunens investeringsprosjekter.

Plansjefen vil også gjøre saksbehandling innenfor plan- og byggesak, og være faglig veileder for nye medarbeidere innenfor disse tjenestene.

Vi er takknemlige for innsatsen May Kristin gjør for Tingvoll kommune – og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med henne som plansjef!

Margrete Magerøy

enhetsleder