Vi har fått ny jordbruks- og miljørådgiver

Valentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk.  - Klikk for stort bildeValentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk.

Den 3. oktober startet Valentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk.
Valentyna skal jobbe med saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget, næringsutvikling i landbruket, miljørelatert arbeid, forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene og rullering av landbruksplanen.

Valentyna er utdannet skogbruksingeniør, og har videre studert personal og organisasjonskunnskap. Tidligere har hun blant annet vært praktikant hos Silset Samdrift og jobbet flere år som driftsansvarlig ved Vestnes hovedgård.

Nå i starten er Valentyna i en opplæringssituasjon. Men hun har allerede vært med på fagsamling hos Statsforvaltaren om tilskuddsordninger i landbruket, og årsmøte med styret i Bondelaget. Valentyna har også vært med på rundtur for å gjøre seg kjent i flere deler av kommunen.

Valentyna er nyinnflyttet i Tingvollvågen. Ved siden av jobben studerer hun politikk, jus og administrasjon, og hun har en spesiell interesse for trening, dans og fjellturer. Det er ikke utenkelig at dere vil møte henne på Mosjonsloven, i Nordmørshallen eller på fjellet!
Vi opplever Valentyna som dedikert og serviceinnstilt, og ser fram til et godt et godt samarbeid med henne. Vi håper hun vil trives i Tingvoll både hos oss på jobben og i fritida.

Velkommen til oss, Valentyna!

Margrete Magerøy
enhetsleder