Søk om kulturmidler innen 1. april 2023

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 1. april. Søknad fylles ut i eget skjema.  I 2023 er det avsatt 290.000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.

Oppvekst- og kulturutvalget fatter vedtak om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler i årets budsjett.

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 

Les retningslinjene til kulturmidlene her. 

Søk om kulturmidler her.

Krav til vedlegg til søknaden:

  • Kulturmidler: Årsmelding, regnskapssammendrag, medlemslister og budsjett.
  • Prosjekttilskudd: Beskrivelse av prosjektet, budsjett og finansieringsplan.