Nye satser for tilskudd til drenering

 I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket ikke er påbegynt

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1.juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket er påbegynt

Etter forskriftens §3 kan det gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.