Innbyggermøte om fremtidens helsetjenester

Velkommen til innbyggermøte omfremtidens helse- og omsorgstjenester

Tingvoll kommunen inviterer til et åpent møte den 20. april kl. 17.00 på Leite.

Her vil du få informasjon om helse- og omsorgstjenestene vi har i dag, hvilke utfordringer vi står i og hvilke muligheter vi har.

Vi ønsker å spille på lag med våre innbyggere, og når vi skal planlegge for framtidas helse- og omsorgstjenester, er det viktig for oss å få innspill på hva dere mener er viktig.

Program:

  • Velkommen v/ordfører Arne Magnus Aasen
  • Innledning v/helse- og omsorgssjef Jorid H. Kamsvåg
  • Barn og unge v/ leder av oppvekst og kulturutvalget Nina Vågen Roaldset
  • Hva er helse - og mestringsteknologi og hvorfor er det så viktig? v/leder forskning utvikling og innovasjon v/ helseinnovasjonssenteret Bjarte Bye Løfaldli.

Kaffepause

  • Innspill:
  • "Ungdomsblikk" v/leder av ungdomsrådet Jakob Woelfert.
  • "Eldreblikk" v/ leder av eldrerådet Rolf Ruste.
  • Innbyggere med spesielle behov, v/leder av rådet for mennesker m/nedsatt funksjonsevne Gunnar Skuggevik.
  • Åpen dialog/innspillsrunde
  • Oppsummering v/leder for helse- og omsorgsutvalget Jon Eikrem

Det blir gratis buss, med avgang fra Hoset Meisingset kl 16.15. Bussen stopper på Saghøgda, Joker, Einlia, og derifra ved behov.

Velkommen.